BDA Wales Logo

Access & Inclusion Co-ordinator (Advocacy) – Cardiff, Wales

ENGLISH:

Full-Time – 35 hours (full-time)
Salary: £28,000
Location: Cardiff – post will cover South Wales

3 year fixed term contract

British Deaf Association (BDA) Cymru  is seeking to recruit an Access & Inclusion Co-ordinator (Advocacy) for the Access & Inclusion Wales Project funded by the Big Lottery Fund: People and Places.

We are seeking an Access & Inclusion Co-ordinator (Advocacy) who will have advocacy and management experience to establish a network of Advocates throughout South Wales.  The successful candidate will have a proven track record in the provision of a quality Advocacy service to Deaf people along with experience of working with service providers, developing community involvement and partnership working. The work covers all of South Wales but the post is expected to be based in Cardiff.

Closing date for applications: Friday 29th September 2017

Interview dates: Thursday 12th October 2017

For further information and an application form, please contact:

Pauline Middlemiss at derby.admin@bda.org.uk 


CYMRAEG:

Mae Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain (BDA) Cymru’n ceisio recriwtio Cydgysylltydd Mynediad a Chynhwysiant (Eirioli) ar gyfer Prosiect Mynediad a Chynhwysiant Cymru a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr: Pobl a Lleoedd.

Cydgysylltydd Mynediad a Chynhwysiant (Eirioli)
Amser llawn: (35 awr yr wythnos)
Cyflog: £28,000
Contract cyfnod penodol am 3 blynedd

Rydym yn ceisio Cydgysylltydd Mynediad a Chynhwysiant (Eirioli) a fydd â phrofiad o eirioli a rheoli i sefydlu rhwydwaith o Eiriolwyr ledled De Cymru.  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes profedig o ran darparu gwasanaeth Eirioli o ansawdd uchel i bobl Fyddar ynghyd â phrofiad o gydweithio â darparwyr gwasanaethau, yn datblygu cyfranogiad cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Mae’r gwaith yn cwmpasu De Cymru gyfan ond disgwylir i’r swydd gael ei lleoli yng Nghaerdydd.

Dyddiad Cau:  Dydd Gwener 29ain Medi 2017

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Iau 12fed Hydref 2017

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Pauline Middlemiss derby.admin@bda.org.uk